ทำไม 7-11 ถึงชอบเปิดสาขาติด ๆ กัน ในพื้นที่เดียวกัน

หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าเมื่อคุณได้ลงทุนซื้อแฟรนไชส์ 7-11 เป็นธุรกิจของตัวเองไปสักพักแต่เมื่อพอถึงจุดหนึ่งที่มีลูกค้ามากขึ้นยอดขายและรายได้ดีขึ้นต่ อมาก็จะเริ่มพบว่ามี 7-11 เปิดใหม่อยู่ใกล้ ๆ อาจจะอยู่ฝั่งตรงข้ามหรืออยู่ถัดไปไม่ถึงซอยสุดท้ายแล้ว 7-11 ที่เปิดใหม่ก็จะทำยอดขายได้ดีกว่าร้านของคุณหลายคนอาจจะมองว่า CPALL ต้องการเปิดแข่งขันกับผู้ซื้อแฟรนไชส์ แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลว่าทำไม 7-11 ต้องเปิดสาขาติด ๆ กัน

7-11 จะมีทีมงานคอยสำรวจทำเลที่ตั้งโดยจากพิจารณาถึงความหนาแน่นของจำนวนประชากรและศักยภาพความพร้อมในแต่ละทำเลว่าสามารถเปิดได้กี่สาขาในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อที่จะรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เช่น การหาทำเลก็จะมีทั้งในรูปแบบบริษัทหาเองและมีผู้เสนอทำเลมาให้พิจารณาเป็นจำนวนมากกรณีที่ทำเลไม่มีศักยภาพเพียงพอทางบริษัทก็จะไม่อนุมัติให้เปิดสาขา สำหรับร้านสาขา Store Business Partner ที่เปิดก่อนแล้ว ทาง CPALL ก็จะมีการดูแลโดยคำนึงถึงความอยู่รอดของแต่ละสาขา และมีการพัฒนาปรับปรุงสภาพร้านอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ร้านสาขานั้นมีความพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยไม่คำนึงว่าร้านนั้นจะเป็นร้านของทางบริษัทหรือร้านสาขาขนาดเดียวกัน CPALL ยังให้สิทธิ์ Store Business Partner ในพื้นที่นั้น ๆ บริหารจัดการร้าน 7-11 ที่บริษัทเข้ามาเปิดอยู่ใกล้กัน จะใช้วิธีการโอนร้านที่บริษัทบริหารให้แก่ Store Business Partner ในภายหลังเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการประกอบกิจการร้าน 7-11 ของ Store Business Partner และมีทีมงานคอยสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ Store Business Partner ที่มีผลประกอบการที่ดี และมีความพร้อมในการขายสาขาเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้กรณีการเปิดร้าน 7-11 ในพื้นที่ใกล้ ๆ กัน

บริษัทจะพิจารณาจากศักยภาพทำเล และความสามารถในการรองรับผู้บริโภคของร้านเดิมเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และครอบคลุมถึงความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่นั้น ๆ ที่สำคัญบริษัทจะให้สิทธิ์กับ Store Business Partner เจ้าเดิม เพื่อพิจารณาถึงความพร้อมในการขยายสาขาใหม่หาก Store Partner มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินลงทุน และอื่น ๆ ทางบริษัทก็จะให้สิทธิ์ในการเปิดร้านใหม่ได้ แต่ถ้ายังไม่พร้อมบริษัทจะเปิดร้าน 7 -11ให้ก่อนเพื่อรอให้ Store Partner มาโอนรับสิทธิ์บริหารในอนาคตเมื่อมีความพร้อมในระหว่างนี้บริษัทก็จะมีการประกันรายได้ให้กับสาขาของ Store Business Partner หากรายได้ลดลงบริษัทก็จะจ่ายเงินคืนให้กับ Store Business Partner เท่ากับจำนวนรายได้ที่ลดลงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าใน LINE ร้าน 7-11 ที่เปิดใกล้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็น Store Partner เดียวกันอย่างไรก็ตามหาก Store Partner เดิมไม่ต้องการเปิดร้านเพิ่มทางบริษัทก็จะไปเปิดร้าน 7 -11 เองแต่ก็จะจ่ายเงินทดแทนให้กับ Store Business Partner ไปจนกว่ายอดขายจะสูงเท่าเดิมหรือมากกว่า เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมร้าน 7-11 จึงต้องปิดแข่งขันกันในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านั่นเอง