พนันหุ้นออนไลน์ สร้างเงินได้จริงหรือไม่

 

เดี๋ยวนี้หลายคนอยากจะหารายได้จากการลงทุน โดยเฉพาะ การพนันหุ้นออนไลน์ หรือพนันกราฟออนไลน์ โดยเฉพาะ คริปโต ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการเติบโตเพื่อหวังผลตอบแทนแต่จะเลือกลงทุนกับบริษัทที่น่าเชื่อถือเพื่อความมั่นคงอีกด้วย  นักลงทุนจะให้ความสำคัญมองหากิจการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสมีจรรยาบรรณในการทำงาน  ดูแลนักลงทุนผู้ถือหุ้น   ไม่ใช่เพียงแค่บริจาคเงินช่วยเหลือเพียงเท่านั้น  หมายถึงปัจจัยด้าน esg  ในกระบวนการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนทางธุรกิจ  มีทั้งทางตรงและทางอ้อมต้องใส่ใจดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมั่นคงอย่างแท้จริง  ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจแต่จะสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนในอนาคตด้วย

ตรงกันข้ามหากบริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจมีความรับผิดชอบนึกถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมและบรรษัทอภิบาล  เช่น  ซื้อวัตถุดิบมีคุณภาพ  บริหารงานอย่างโปร่งใส  ใช้แรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ช่วยลดความเสี่ยงความเสียหายปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  การผลิตในโรงงานจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน  การใช้น้ำและไฟอย่างมีประสิทธิภาพไม่สร้างมลพิษและปล่อยของเสียออกจากโรงงาน  ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงให้กับตัวบริษัทเอง   และเป็นการสร้างโอกาสในการยอมรับจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ  ซึ่งจะส่งผลดีกับธุรกิจในระยะยาว

หุ้นยั่งยืนด้วยผลตอบแทนดีขึ้นหรือไม่

คำถามนี้นักวิเคราะห์กองทุนรวม   กล่าวว่าต้องหาคำตอบกันต่อไป  หากดูจากผลตอบแทนของกองทุนรวมในหุ้นยั่งยืนได้ผลตอบแทนที่ระดับค่าเฉลี่ยหรือแปลว่า  อาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้สร้างผลเสียหายไม่ได้เยอะกว่าค่าเฉลี่ยหากจะลงทุนอย่างยั่งยืน ต้องจัดการเรื่องเงินลงทุน และวางแผนการลงทุนให้ดีด้วย

กลับมาที่สถิติมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในไทย  มีมูลค่าตลาดประมาณ 9.0 ล้านล้านบาท  มีเงินปันผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน ประมาณ 3.5 เปอร์เซ็นต์

ถึงแม้ว่าหุ้นยังยืนจะไม่สามารถการันตีผลตอบแทนที่ดีได้  แต่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน  การลงทุนในหุ้นยั่งยืนเป็นการลงทุนระยะยาวที่กำลังเติบโตมากขึ้น  ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีของนักลงทุนที่จะหันมาศึกษาการลงทุนอย่างยั่งยืน